... a családról

MI A CSALÁD?

« Előző Következő »
 

A Szentírás szerint Isten látta, hogy „nem jó az embernek egyedül”, ezért hozzá illő társat teremtett számára (Ter 2,18).

... a családról
Ádám és Éva kapcsolatából gyermekek születtek (Ter 4,1). Az Egyház azt tanítja, hogy egy házasságot kötött férfi és nő gyermekeikkel együtt családot alkotnak. A jól működő család alapja a házassági szövetség, ami a gyermekek érkezésével szülői szövetséggel erősödik. Az előbbi oltalmában a házasok kölcsönös fejlődése, támogatása valósul meg, a gyermekek pedig az utóbbi erőterében nőhetnek fel biztonságban, szeretetben. A gyermek számára a család az első és alapvető közösség, ahol „ki tudja bontakoztatni képességeit, tudatára ébred saját méltóságának, és fel tud készülni arra, hogy szembesüljön saját egyszeri, megismételhetetlen küldetésével” (Vö. CA 39 ). A család tehát a társadalom életadó „alapsejtje” (vö. ETTK 112 ).

Korunkban – sok természetes közösséggel együtt – a család is válságban van. Emiatt a hívő családoknak mint „az éltető és sugárzó hit tűzhelyeinek” küldetésük van. A II. vatikáni zsinat a családot ősi kifejezéssel élve „családegyháznak” nevezi. A családon belül a szülők „legyenek gyermekeik első hithirdetői szavukkal és példájukkal, és ápolják mindegyikük sajátos hivatását” (KEK 1656 , vö. AA 11 , ETTK  111).

A család és a társadalom kapcsolatában a szubszidiaritás  elvének kell érvényesülnie. „Ezen elv értelmében az állami hatóságoknak tilos kivenniük a család kezéből azokat a feladatokat, amelyeket az jól el tud látni önmagában vagy szabadon társulva más családokkal; másrészt viszont ugyanezen állami hatóságok kötelessége támogatni a családokat azzal, hogy biztosítanak számukra minden szükséges segítséget, hogy kellőképpen meg tudjanak felelni valamennyi feladatuknak”(FC 45 , KEK 2209 , ETTK  214). A gyermeket nevelő családoknak anyagi és erkölcsi elismerésben is kell részesülniük.


Olvasnivaló:
II. János Pál pápa Familiaris consortio (rövidítve: FC) kezdetű enciklikája in: Amit Isten egybekötött Pápai megnyilatkozások az egyházi házasságról, Budapest, Szent István Társulat, 97-176. old.
A Katolikus Egyház Katekizmusa (rövidítve: KEK), Budapest, Szent István Társulat, 1994.
Az Egyház társadalmi tanításnak kompendiuma (rövidítve: ETTK) Budapest, Szent István Társulat, 2007.

Művészeti alkotások:
Arany János: Családi kör c. verse
Varga Domonkos könyvei: Kutyafülűek (1966), Kamaszkrónika (1972), Tisztelt család -om,-od,-ja (1979), Édesanyám sok szép szava (2000)
Kovács Margit Nagy család szobra

« Előző Következő »