Krisztus az oltáron: áldozati liturgia

« Előző Következő »


  • Adományok előkészítése (felajánlás): a ministránsok vagy a hívek képviselői kenyeret (ostya) és bort visznek az oltárhoz. A pap imádságban megköszöni és felajánlja Istennek ezeket, amelyek a „föld termése és az emberi munka gyümölcse”. A pap kézmosása kifejezi a tisztulás vágyát, a perselyezéskor a hívek adományaikkal templomuk fenntartásához és a szegények segítéséhez járulnak hozzá.
  • Kánon (eucharisztikus imádság): a pap először az adott ünnepről vagy napról szóló imádságot mond vagy énekel (prefáció) a misekönyvből, ebben köszönetet mond Istennek, amit az egész közösség a Szent vagy, szent vagy (Sanctus) eléneklésével folytat. Ez után a pap hosszabb imádságba kezd: hálát ad az Atyának az élet ajándékaiért, leginkább pedig a megváltásért, Jézus Krisztusért. A kenyér és a bor fölé kinyújtja kezét és kéri az Atyát, hogy küldje el a Szentlelket, hogy az adományok Jézus szavai szerint az ő testévé és vérévé váljanak.    
    Ekkor a pap magasra emeli a nagy, kerek szentostyát, majd a kelyhet, a résztvevők mindnyájan térdelnek, a ministránsok pedig csengetéssel figyelmeztetnek a pillanat ünnepélyességére. Itt már Krisztus van az oltáron a kenyér és bor színe alatt, mindnyájan szeretettel és imádással fordulunk felé.   
    A pap megfogalmazza kéréseinket. Imádkozik mindnyájunkért: az Egyház tagjaiért, a távol lévőkért, a szenvedőkért és az elhunytakért.  
    A kánon végén a pap együtt emeli fel a szentostyát és a kelyhet, Istennek ajánlva Krisztus és az egész közösség áldozatát.
  • Miatyánk és béke-rítus: a legismertebb imánkra Jézus tanított bennünket, az ő testvéreiként szólítjuk Atyának az Istent. Az ezt követő kézfogás jelzi és megerősíti testvériségünket és előkészíti az áldozást.
  • Áldozás: amikor kimegyünk a szentáldozáshoz, azt fejezzük ki, hogy továbbra is szeretnénk Krisztus követői maradni, Istennek áldozott életet élni. Azért vesszünk magunkhoz Krisztust a szentostyában, hogy megerősítsen és táplálékunk legyen életünk útján.

« Előző Következő »