Atya, mennyivel tartozom?

« Előző Következő »

Amikor Jézus kiküldi a falvakba, a nép közé tanítványait, két alapelvet fogalmaz meg, amelyek látszólag ellentmondanak egymásnak. Először ezt mondja: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Majd kicsit később hozzáteszi: „Méltó a munkás a maga bérére” (Mt 10,11). 

Mindez azt jelenti, hogy az isteni áldás, a kegyelem, a szolgálat ingyenes, ugyanakkor a jézusi szolgálatban állók megélhetésének, mindennapi kiadásainak biztosítottnak kell lenni.

A gyakorlat szintjén ez azt jelenti, hogy a szentségek, szentelmények, áldások kiszolgáltatása alapvetően ingyen történik – így van ez a keresztelésnél, a szentáldozásnál, a bérmálásnál, a szentgyónásnál, a betegek keneténél, s így tovább. A szentségek Isten kegyelmét közvetítik, s ez megfizethetetlen.

Ugyanakkor vannak olyan szolgálatok (adott esetben akár szentségekhez kapcsolódóan is), amelyeknek költségeit, a felmerülő kiadásokat vállalni kell: ilyen például az esküvő (templomdíszítés, világítás, világi munkatársak szolgálata, zene), a temetés (az utazás költségei, szintén a világi munkatársak szolgálata, éneke), a szentmisékre felvehető szándékok (a sekrestye, a templom költségei, a kántor juttatása). Természetesen ilyenkor a befizetett összegekből a szolgálatot végző pap is részesedik.

Vannak olyan szolgálatok (anyakönyvi ügyek, dokumentumok kiállítása, családfakutatás stb.), amelyek nem kapcsolódnak a szentségi szolgálathoz, amely esetekben a plébánia mint hivatal, mint intézmény végez el valamilyen szolgálatot. Ennek a költségeit természetesen az ügyet kezdeményezőnek kell állnia.

Az egyes szolgálatok díjait (miseszándék után stipendium, adomány; egyéb szolgálat után stóladíj) nem az egyes papok állapítják meg szabadon, hanem a területileg illetékes megyésfőpásztor rendeli el. Ezért ezek a díjak egyházmegyéről egyházmegyére változhatnak. Az aktuális díjszabásokat általában az adott január 1-vel léptetik életbe.
Természetesen van lehetőség arra, hogy az érintettek adományt tegyenek a templomnak, a plébániának – ezt minden esetben köszönettel fogadják, hiszen ezek a támogatások segítik a lelkipásztori munka jobb körülmények között való végzését.


« Előző Következő »