Egyik fél katolikus, a másik nincs megkeresztelve

« Előző Következő »


Amennyiben az egyik fél nincs megkeresztelve, az több esetet feltételezhet:
 1. Szülei nem tartották fontosnak, de keresztény kultúrájú közegben nevelkedett;
  • szimpatizál a keresztény vallással
  • közömbös
  • meggyőződéses ateista.
  Mindezek mellett a keresztény értékrendet többé-kevésbé elfogadja. Aki a keresztény értékrendet nem fogadja el, az valószínűleg nem akar párjával katolikus szentségi házasságot kötni.

 2. Semmit sem tud a kereszténységről, de nyitott a keresztény szellemiségű, értékrendű házasságra (kölcsönös és sírig tartó tisztelet, szeretet, gyermekek vállalása stb.).

 3. Valamely más vallás tagja (pl. muzulmán).

A valláskülönbséggel kötendő házasság lehetséges, hiszen természetesen egy meg nem keresztelt fél is tud hűséget, szeretetet ígérni. Megkötése azonban külön, előzetes püspöki engedélyhez kötött, mert gondos mérlegeléssel el kell dönteni, hogy a nem keresztény fél vállalni tudja-e a keresztény házassággal járó kötelezettségeket. A többnejűséget megengedő társadalmakból érkező nem keresztények esete például különösen problémás.

A nem kereszténnyel való házasságkötés szertartása csupán néhány mondatban tér el a szokásos katolikus liturgiától.


« Előző Következő »