Hogyan íródott?

« Előző Következő »
 

A „Szentírás” gyakran használt elnevezései közül a Szent Biblia visz bennünket legközelebb a lényeghez. A Biblia szó a görög βίβλος szabályos többes száma, jelentése tehát: ’könyvek’, ’könyvtekercsek’.  A Szentírás nem egy könyv, hanem önálló szent iratok egy könyvbe kötött gyűjteménye.

Hogyan íródott?
Azokat az iratokat gyűjtötték és kötötték egybe, amelyeket egy-egy vallási közösség – az esetében a zsidóság, az esetében pedig a kereszténység – szentnek ismert el.
Ezek az iratok évszázadok során keletkeztek. Közülük némelyik eredendően szóbeli elbeszélés volt, amit utóbb írásba foglaltak. Mások istentiszteleti énekeket tartalmaznak, megint mások történelmi jellegűek vagy épp törvénykönyvnek készültek. A szerzők általában nem tudták, hogy épp a Szentírást írják, és nem is feltétlenül tudtak egymásról. Kivételt jelentenek az ún. szentíró próféták, akik kijelentették magukról, hogy az Úr szavát hirdetik. Például ezt mondja Hiszkija királynak: „Halld a Seregek Urának szavát!” (Iz 39,5)
Jogos kérdés: mi az, ami ezt a sok különféle iratot összeköti? A zsidók és a keresztények meggyőződése szerint a hiteles és eredeti tanúságtétel Istenről.
Mindkét jelző fontos: meggyőződésünk például, hogy ezeken a weboldalakon hitelesen tanúskodunk Istenről, de nem tartunk igényt az eredetiségre. Ez a weblap azért hiteles, mert tanítása a Szentíráson alapul úgy, ahogyan azt a Katolikus Egyház szent hagyománya évezredek óta magyarázza.
A keresztények Isten cselekedetei közül azt látják legfontosabbnak, hogy Jézus Krisztusban emberré lett és közöttünk élt. Ezért a Katolikus Egyház legszentebbnek azokat az írásokat tartja, amelyek Jézus küldetését közvetlenül bizonyítják: az okat.
Azt is gondoljuk, hogy Jézus Krisztussal Isten szeretete beteljesedett. Isten nem hagyta magára a világot az elmúlt 2000 évben, de Jézus Krisztushoz akarja vezetni. Így Istennek nincs olyan újabb cselekedete, amiről hiteles és eredeti tanúságot lehetne tenni. A mai ember szent iratot már nem tud írni, de hitelesen tanúskodhat arról a Jézus Krisztusról, akit a róla szóló eredeti szent iratok bemutatnak.

Olvasnivaló
Walter Kasper: Jézus a Krisztus
Vigília, Budapest 1996.
« Előző Következő »