Isten szava: igeliturgia

« Előző Következő »

A mise tanító részéhez érkeztünk, amelyben Isten szól hozzánk bibliai részletek, zsoltárének és prédikáció által, mi pedig a végén válaszolunk a hitvallással és kéréseinkkel.

  • Olvasmány: általában az Ószövetségből olvasott szentírási rész. Az olvasmányokat úgy válogatták, hogy azok tartalmilag az aznapi evangéliumhoz illeszkedjenek, és így előkészítsenek minket Jézus tanításának megértésére.
    Az olvasmányok rendje: A misében felolvasott szentírási szakaszoknak előre meghatározott rendjük van, amely kialakításában fontos szempont volt, hogy a leglényegesebb szentírási részek háromévente mind elhangozzanak.
  • Zsoltár: az olvasmány után mi is megszólalunk, együtt énekeljük Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből (Zsolt), ami tartalmilag az olvasmányt visszhangozza.
  • Szentlecke: általában az újszövetségi levelekből olvasunk fel egy részt, amelyben az első század tanítóinak (Szent Pál és az apostolok) intelmei érkeznek hozzánk.
  • Alleluja: héber szó, melynek jelentése: dicsérjük Istent! Jézust köszöntjük ezzel a felkiáltással, aki az ezt következő részben, az evangéliumon keresztül szól hozzánk.
  • Evangélium: az Újszövetségből Máté, Márk, Lukács vagy János evangéliumának részletét olvassuk fel. Ebben Jézus tanítását, vagy egy csodáját, példabeszédét ismerhetjük meg.
  • Prédikáció (más néven homília): az evangélium szavait a pap magyarázata segít megérteni és mindennapjainkban életre váltani.
  • Hitvallás vagy hiszekegy: a tanító részek után hitünk alaptételeit mondjuk el együtt (Credo).
  • Egyetemes könyörgések: az igeliturgia végén mindenkiért imádkozunk: az Egyházért, a hívekért, a világ szenvedőiért és szükségleteiért. A közösség együtt könyörög: „Kérünk téged, hallgass meg minket!”« Előző Következő »