…a teremtett világ védelméről

« Előző Következő »
 

Az emberi társadalom súlyos károkat okozhat az őt körülvevő világban – ezt nevezzük környezeti válságnak. Épp ezért szükség van e károk mérséklésére, de még inkább elhárítására – ebben áll a környezetvédelem legfőbb feladata.

…a teremtett világ védelméről

Keresztényként valljuk, hogy a világ, a minket körülvevő környezet Isten teremtése, alkotása, ezért hívő szemmel nézve a környezetvédelem voltaképpen teremtésvédelem, más szóval teremtésmegőrzés. Ez a fogalom jobban kiemeli a védendő valóság személyes jellegét (a környezet a személyes Teremtő szeretetből alkotott műve, amelybe nemcsak személytelen valóságok, de a személyek is beletartoznak); s egyben ki is zárja az olyan hozzáállást, amely a környezetre és benne az emberre túlságosan egysíkúan, csupán evilági szemmel tekint. Így például nem tekinthetjük az embert csupán az ökológiai harmóniát zavaró, kiiktatandó tényezőnek…

Isten világot teremtő határtalan szeretetét látva rá kell ébrednünk: ha Ő így szereti teremtményeit, akkor nekik is kölcsönösen szeretniük és tisztelniük kell egymást. Az embernek abból fakad sajátos felelőssége ezen a téren, hogy személyes öntudattal és akarattal rendelkezik. A keresztény hit számára e tekintetben is a legfontosabb Jézus Krisztus személye, aki ezt a végtelen, teremtő szeretetet megtestesülésével, értünk vállalt szenvedésével és halálával „kézzelfoghatóvá” tette; majd feltámadásával az embernek az örök élet reményét, az egész teremtett világnak pedig az „új föld és új ég” ígéretét ajándékozta. Ezért a keresztény hívő egyszerre elkötelezett az ég és a föld iránt.


Olvasnivaló: Felelősségünk a teremtett világért körlevél, Teremtésvédelemről közösségeknek, lelkipásztoroknak füzet

E szemléletmódról, a kapcsolódó egyházi kezdeményezésekről bővebben magyarul a www.teremtesvedelem.hu oldalon lehet tájékozódni.


Művészeti alkotások: Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol (vers)


« Előző Következő »