…az erényekről

Mi az erény?

« Előző Következő »
 

Az erény szót ma valószínűleg régimódinak, idegennek érezzük, noha alapvető, egyszerű fogalmat takar, amely a mi életünkben is meghatározó. Az erény nem más, mint elsajátított készség a jóra.

Képzeljük el az életünket egy sportoló erőfeszítéseként. Ahhoz, hogy jó eredményeket érhessünk el, mindenekelőtt bizonyos velünk született adottságokra van szükségünk. Ez Isten kegyelmének felel meg, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy jót tehessünk.
A kedvező adottságok azonban önmagukban nem elegendőek. Minden sportolónak szüksége van edzésre is. Nekünk az erényeket kell gyakorolnunk. Ez azt jelenti, hogy szabad akaratunkból elfogadjuk azt a segítséget, amelyet Istentől kapunk, és az ő akarata szerint cselekszünk. Ahogy Arisztotelész mondta: gyakorlat teszi a mestert; vagyis a tetteink határozzák meg, kik vagyunk. Az erényeken keresztül formálható az emberi jellem, ezáltal válnak a velünk született tulajdonságok ténylegesen jóvá vagy rosszá, kedvessé vagy gyűlöletessé, számunkra hasznossá vagy akadályozó tényezővé. Bizonyos erényekre már gyerekkorunkban szert teszünk: ez része a nevelésnek. Ahhoz, hogy felnőtté válhassunk, ennek önneveléssé kell alakulnia. Ettől fogva beszélhetünk tehát valódi jellemformáló munkáról.
Erények nélkül elképzelhetetlen a működőképes emberi közösség. Igazmondás, szavahihetőség, mások tulajdonának tiszteletben tartása, becsületesség, pontosság, tisztelet nélkül semmiféle emberi közösség nem tud emberhez méltóan létezni. Az erény tehát nem csak a vallásos életben, és nem kizárólag a hívők számára fontos.

« Előző Következő »