Ki a pap felettese?

« Előző Következő »

Az Egyház hierarchiájában senki sincs, aki ne tartozna felelősséggel, aki mindenkitől függetlenül tehetné, amit akar. Hiszen az Egyház feje maga Jézus Krisztus, s még a pápa is neki alávetve végzi szolgálatát.

A püspök az egyházmegye kormányzásában Isten és a pápa előtt egyaránt felelősséggel tartozik. Az adott egyházmegye papjai pedig neki, a püspöknek adnak számot szolgálatukról.

A gyakorlat terén ez úgy valósul meg, hogy az egyházmegyék espereskerületekre (több plébániát egyesítő régiókba) vannak osztva, amelynek élére az egyik plébános van esperesként kinevezve. Ő ellenőrzi az anyakönyveket, látogatja a papokat, tartja a kapcsolatot a püspökség és a plébániák között. Utasítani, rendelkezni, nem tud, hiszen erre csak a püspöknek van joga. Övé a koordináció, tanácsadás, támogatás, akár testvéri feddés szolgálata.

A plébános ily módon rendszeres kapcsolatban áll esperesével, ám természetesen a püspöknek van alávetve. A püspök azonban a plébánia konkrét ügyeibe (pl. miserend, hitoktatás menete) nem szokott beleszólni, hiszen érvényesül a szubszidiaritás elve: a felsőbb fórum csak akkor rendelkezik, ha az alsóbb fórum egy adott problémát a maga szintjén nem tud kezelni.

A káplán közvetlen felettese a plébános, tőle kapja meg beosztását, szolgálati rendjét.


« Előző Következő »