Ki lehet keresztszülő?

« Előző Következő »

A keresztszülőtől a családok általában baráti támogatást remélnek a gyermek nevelésében, ezért közeli családtagot vagy barátot szoktak erre megkérni

Eredeti feladatát tekintve a keresztszülő a hitben támogatja a gyermeket és szüleit. Segíti, hogy megértse a keresztény hit lényegét és hívő felnőtté válhasson. Az egyházjog ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a keresztszülő legyen hitét gyakorló katolikus, aki már volt elsőáldozó és bérmálkozott. Bővebben (vö. CIC 872-874. kán.)
Ez az oka annak, hogy a plébános meggyőződik róla, hogy a család által javasolt ember alkalmas-e a feladatra. Gyakran előfordul, hogy a szülők olyan valakire gondolnak, aki nem felel meg a keresztszülői kívánalmaknak. Ilyenkor a kiválasztott személy a keresztség tanújaként állhat a gyermek mellett a kereszteléskor, de keresniük kell egy alkalmas keresztszülőt is.

Felnőtt keresztelésnél nem keresztszülőkről beszélünk (hisz szülői nevelésre itt már nincs se szükség, se mód), hanem kezesről, vagyis egy olyan katolikus keresztényről, aki felelősséget vállal Isten és a közösség előtt a keresztelendőért. Ő támogatja, segíti a felnőtt keresztény életben.Vö. CIC 872-874. kán.:

Keresztszülő lehet az a tizenhatodik életévét betöltött személy, aki alkalmas, és szándékozik is ezt a tisztséget viselni; aki katolikus, megbérmált és az oltáriszentséget már magához vette, a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él; nem köti semmilyen törvényesen kinyilvánított kánoni büntetés (pl. ha házas, egyházilag rendezett házasságban él); nem apja vagy anyja a keresztelendőnek. Ha a keresztelést végző pap nem tud meggyőződni a keresztszülők alkalmasságáról, saját plébánosuktól kérhet keresztszülői igazolást.
A gyermeknek egy keresztanyja és/vagy egy keresztapja lehet, függetlenül a gyermek nemétől.

Ha valaki a fenti feltételeknek nem felel meg, azt tanúként lehet bejegyezni az anyakönyvbe. Ha nincs keresztszülő, akkor egy tanú jelenléte is elegendő a keresztség kiszolgáltatásához.
« Előző Következő »