Kik a keresztények?

« Előző Következő »
 

A názáreti Jézus követőit először a szíriai Antióchiában illették a „keresztény” névvel (ApCsel 11,26). A név görög eredetű, a „Khrisztosz”, Krisztus (Felkent) jelzőből ered (héberül: Messiás).

Kik a keresztények?
Az bemutatja, hogy Jézus az Istentől megígért és elküldött Felkent, a Krisztus. A keresztény szónak tehát – szemben a nyelvünkben kihallani vélt kapcsolódással – semmi köze a kereszthez. Pontos jelentése magyarul így adható vissza: ’krisztusi’, ’Krisztushoz tartozó’.
Mit jelent a hitben krisztusinak, Krisztushoz tartozónak lenni? Azt, hogy elfogadom az ő személyét, életét és tanítását: annak alapján igyekszem élni a saját életemet, és ennek szellemében szeretnék családom, emberi közösségem életében is részt venni.
Erre csak akkor leszek képes, ha segít nekem egy olyan közösség, amely mellettem áll és megerősít a Krisztushoz való tartozásomban akkor is, hogyha fáradt, fásult, levert, vagy éppenséggel gyönge vagyok. A krisztusi közösség, az Egyház ilyenkor is felemel, megtart s nem hagy magamra engem.
Jézus Krisztus földi élete és tanítása, a nagy műve, az az „örökségünk” Istentől. Igent mondunk rá a hitben – ennek külső jele a megkeresztelés. Minket is megjelölnek a krizmával, szent olajjal – mi magunk is krisztusiak, felkentek leszünk: az Istenből fakadó, krisztusi életet éljük. Ennek jele az, hogy Krisztus Testében, vagyis az ben részesülünk, kenyér formájában magunkhoz vesszük őt.

« Előző Következő »