Kik az Egyház tagjai?

« Előző Következő »

Látható módon tagja az Egyháznak mindenki, akit megkeresztelnek. Azonban sokan vannak olyanok, akik ugyan nincsenek megkeresztelve, de őszintén keresik az igazságot, törekednek arra, hogy lelkiismeretük szavát kövessék, és tudva-tudatlanul vágynak az Isten szerinti élet után. Ők látszólag nem tagjai az Egyháznak, láthatatlanul mégis az Egyházhoz tartoznak, mert életükben megvalósulnak Jézus tanításának elemei.

Mindenkinek a katolikus Egyházhoz kell csatlakoznia?
Hitünk szerint a Krisztus által alapított egyetlen egyház legteljesebben a Katolikus Egyházban áll fenn, jóllehet ennek szervezetén kívül is megtalálható az üdvösség eszközeinek és a megszentelődésnek sok formája. A csatlakozásról mindenki szabadon dönthet. Az Egyház folyamatosan hívja az embereket, a nem katolikusokat és akár a nem hívőket is, de senkit sem kényszerít arra, hogy a tagjává váljon.

« Előző Következő »