Kik szolgálnak a templomban?

« Előző Következő »
 

Amikor a templomban történik valami (mise, litánia, keresztelő, esküvő stb.), akkor a falak között jellegzetes ruhákban, különféle szolgálattevők jelennek meg. A templomi liturgiákon szolgálókat nem csak a ruhájuk különbözteti meg. Alább a résztvevő személyeket ismertetjük feladatköreik bemutatásával.

Kik szolgálnak a templomban?

pap: fehér alapruhára (alba vagy miseing) stólát vesz (nyakba vett színes szövetcsík), erre pedig miseruhát. Ez lehet bő, kör alakú, vagy gazdagon hímzett és keskenyebbre szabott („hegedű alakú”), színe pedig az ünnepek szerint változik. A pap vezeti a misét és általában a szertartásokat, keresztel, esket, temet, gyóntat stb.

diakónus (szerpap): a fehér albára vállán átvetett stólát vesz, és az ő felsőruhája (dalmatika) ujjakban végződik. Nem mindenhol van diakónus, ha jelen van, akkor olvassa az evangéliumot, segít áldoztatni, esetleg prédikál. Ő is keresztelhet, eskethet, temethet.

ministránsok: olyan fiatalok (többnyire fiúk), akik az oltárnál szolgálnak; fehér ruhában vannak, vagy pedig alul fekete, felül fehérben. Ők viszik a gyertyát, keresztet, füstölőt, tömjéntartót, felajánlásnál a bort, vizet, ostyát, kelyhet, ők segítenek a pap kézmosásánál, felolvasnak, perselyeznek, csöngetnek, az áldoztatásnál tálcát tartanak.

kántor, előénekesek: ők énekelnek és vezetik a nép énekét, a kántor általában orgonán is kísér. Amikor elöl énekelnek, gyakran kapnak kórusruhát, ez általában színes köpeny.


« Előző Következő »