Mi történik egy keresztelőn?

« Előző Következő »
 

A keresztség szentségét általában a plébániatemplomban ünnepeljük. Csak különleges esetben, szükség szerint történik máshol: kórházban, háznál stb.

Mi történik egy keresztelőn?
A szertartás általában a következőképpen zajlik:
1. A keresztelő a templom kapujában kezdődik, ott fogadja a pap a családot. Megkérdezi a gyermek nevét, elmondja védőszentjét, majd a szülők kérik, hogy gyermeküket kereszteljék meg. A pap kérdésére vállalják, hogy gyermeküket keresztény módon fogják nevelni, vagyis mindent megadnak neki ehhez (imádkozni tanítják, templomba, hittanra kísérik stb.). A keresztszülők megígérik, hogy támogatják a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében. Az első állomás a befogadással ér véget: a pap és a jelenlévők kis keresztet rajzolnak a gyermek homlokára, jelezvén ezzel, hogy befogadták tágabb közösségükbe, az Egyházba.

2. Az ünneplő közösség az ambóhoz vonul, ahol a Szentírásból hallgatnak meg részletet, majd a pap prédikációban tanít és buzdít Krisztus követésére. Az Egyetemes könyörgésekben a gyermekért, a szülőkért, a keresztszülőkért imádkozunk együtt, majd a Mindenszentek litániájában szólítjuk a szenteket, hogy fogadják és segítsék az Egyház új tagját. Az ambónál végül az áteredő bűn hatalmának megtöréséért imádkozik a pap, majd a rossz elleni védelmül megkeni a gyermeket a keresztelendők olajával.

3. A keresztelőkútnál a pap először a keresztvizet szenteli meg. A nagy szentelő imádságban megemlékezik mindarról a jóról, amit Isten a víz által eddig tett az emberért, majd kéri a Szentlélek leszállását. Amint az ember a magzatvízből születik a világra, úgy most ez a Szentlélekkel eltelt víz szüli majd újjá a gyermeket Isten fiává. A gyermek helyett szülei tesznek hitvallást ősi, párbeszédes formában: háromszor ellene mondanak a Sátánnak, elfordulnak a rossztól, és háromszor hitet tesznek a szentháromságos egy Isten és igazságai mellett. A hitvallás után a szülők megerősítik szándékukat gyermekük keresztelésére, a pap pedig háromszor leönti a gyermek fejét keresztvízzel, közben mondja: „X. Y., én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.” A megkeresztelt gyermek három jelet kap még: illatos olajjal, krizmával keni meg homlokát a pap annak jeléül, hogy királyi, papi, prófétai nép tagja lett (régen őket kenték föl krizmával), majd fehér ruhát helyeznek rá a lélek tisztaságának jeleként, végül a húsvéti gyertyáról meggyújtott kis gyertyát kap, az élő hit szimbólumát.

4. A szentélybe vonul a közösség, hogy ott adjon hálát a keresztségért a miatyánk elimádkozásával. Itt kapják a záró áldást. Az édesanya külön áldást kaphat.Olvasnivaló
KEK 1234-1245.

« Előző Következő »