Mi a különbség a püspök, a plébános és a káplán között?

« Előző Következő »

A katolikus egyházban hierarchia uralkodik (hierarchia – görög szó, jelentése szent vagy papi uralom). Ez azt jelenti, hogy az eltérő egyházi szolgálatban lévők között engedelmességi viszony áll fenn. Az ősminta Krisztus, aki engedelmes volt a mennyei Atyának, és éppen az engedelmessége által váltotta meg az embereket. Ahogy tehát Krisztus életének, úgy az Egyház mindennapjainak is rendező elve az engedelmesség.

A helyi egyház (egyházmegye) élén a püspök áll, mint az apostolok utóda. A rábízott részegyház kormányzásának teljes felelőssége őt illeti. Mindenben és mindenkor a római pápa iránti engedelmességgel, a többi püspökkel való közösségben kell eljárnia. Nem teljhatalmú egyeduralkodó tehát, hanem a püspöki kollégium tagja, aki valóban szolgáló lélekkel kell, hogy vezesse a rábízottakat.

Az egyházmegye kisebb egységekre tagolódik. A konkrét, helyi közösség a plébánia. Ezt a plébános vezeti, ő a felelős lelkipásztor. A püspök nevezi ki, s addig marad helyén, amíg át nem helyezik máshová, nyugdíjba nem megy, vagy el nem mozdítják. A plébánia főbb döntéseit ő hozza meg, nem feledve azonban, hogy számadással tartozik a püspöknek. Munkájában tanácsadóként segíti őt a plébániai képviselőtestület.

A káplánt szintén a püspök nevezi ki az adott plébániára, hogy segítse a plébános munkáját. Mivel a plébános a felelős vezető, ezért a káplán vele összhangban kell, hogy működjön. Segíti a plébánost, igyekszik szolgálata által előmozdítani Krisztus ügyét az adott közösségben. Mivel a káplánok általában fiatalabbak, s mivel ők a plébánost segítik, de nem ők a plébánia felelős vezetői, ezért gyakrabban helyezik át őket, hogy így minél több plébánosi modellt láthassanak, közösségben gyűjthessenek tapasztalatot, s ha már kellően felkészültek, maguk is plébánossá legyenek valahol.


« Előző Következő »