Mi a szentségimádás?

« Előző Következő »

Az egyes keresztény közösségek eltérő módon vélekednek az eucharisztiáról.

A katolikus hit vallja, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, a Szentostyában nem csak a szentmise, az áldozás során, hanem az átváltoztatástól kezdve mindaddig, amíg a kenyér megőrzi kenyér mivoltát. Ezzel szemben a protestáns közösségek úgy vélik, hogy csak az úrvacsora vételekor (vagy még akkor sem) jelenvaló Jézus a kenyérben.

A katolikusok azt a hitüket, hogy Jézus mindig jelen van, köztünk van a Kenyérben, többféle módon fejezik ki. Az Oltáriszentséget őrző oltárszekrényt (tabernákulum) a templom középpontjában, tengelyében, vagy egy kiemelt helyen helyezik el, mellette állandóan ég a fény (örökmécses). Templomba belépve, ima közben, szentmisén, áldozáskor, illetve utána, a templomból való távozáskor térdhajtással fejezik ki tiszteletüket.

A hit kifejeződése az a közös imádság is, amikor szentmise keretén kívül egybegyűlünk a templomban, hogy a kenyérben valóságosan jelenlévő Isten előtt leboruljunk, megmutassuk szeretetünket és tiszteletünket, ily módon imádjuk őt. Ez a szentségimádás. Ezen alkalom során az Oltáriszentséget egy speciális tartóban, az ún. úrmutatóban (monstrancia) kihelyezik például az oltárra. A monstrancia közepe üvegből készül, hogy minden jelenlévő láthassa az Ostyát, s imádsága révén megvallhassa: hisszük, hogy itt valóban Isten van közöttünk.


« Előző Következő »