Miből él?

« Előző Következő »

Országról országra változik, hogyan biztosítják a papok megélhetését. Vannak államok, ahol a papok az állami bér mellett egyházi fizetést, illetve fizetés-kiegészítést is kapnak (pl. Horvátország, Szlovákia), máshol semmilyen formában nem jutnak állami bérhez (pl. Franciaország).

Magyarországon a pap sem állami, sem egyházmegyei fizetést nem kap. Három forrásból jut illetményhez:
  • Rendelkezik alapfizetéssel, amelyet a plébániától kap, a plébánia pedig a hívek adományaiból (perselypénz, egyházközségi hozzájárulás) gazdálkodja ezt ki. Ennek összege egyházmegyéről egyházmegyére, de akár plébániáról plébániára is változhat. Vannak egyházmegyék, amelyek épp a nagy eltérések miatt központilag szabályozták (a szolgálati évek függvényében) a pap alapfizetését. Ebből levonják a plébánia által biztosított lakás, vagy akár a teljes ellátás költségét.
  • Az egyházi szolgáltatások után is kap a pap illetményt (miseadomány, stóladíj). Ezek mértékét az érvényben lévő egyházi díjszabás határozza meg, amely egyházmegyénként eltérő lehet.
  • Amennyiben hitoktatást is végez, azért az állammal fennálló szerződések szerinti óradíjat kapja meg (ugyanúgy, mint a világi hitoktatók). A plébániai közösségek, csoportok, szentségi felkészítők nem tartoznak ebbe a körbe, csak az iskolai hittanórák, illetve a plébániai iskolás hittanok.

« Előző Következő »