Miért kereszteljük meg a csecsemőket?

« Előző Következő »
 

A szülők mindenből a legjobbat akarják megadni gyermeküknek. Szeretnék biztosítani, hogy egészségesen növekedhessen, és boldog legyen az élete. Sok szülő fontosnak tartja, hogy elvigye gyermekét a templomba, és kérje gyermeke megkeresztelését.

Felmerülhet a kérdés, hogy az öntudatlan gyermek hogyan részesülhet ebben az egész életet meghatározó ajándékban? 


Miért kereszteljük meg a csecsemőket?

Már az Apostolok Cselekedeteinek könyve (vö. ApCsel 16, 25-33) utal arra, hogy amikor egy családfő megtért, vele megkeresztelték a házanépét is. A gyermekek, csecsemők megkeresztelése a kezdetektől jelen van a kereszténységben, hiszen egy hívő családban a gyermeket – épp szülei, keresztszülei hite, elkötelezettsége és a nevelésre vonatkozó ígérete alapján – megkeresztelték. Idővel a gyermekkeresztelés került túlsúlyba.

A keresztség szentség, amelyben Isten kegyelme működik, s ehhez nem feltétlenül szükséges a szentséget felvevő értelmi közreműködése. A keresztség által a kisgyermek lehetőséget nyer arra, hogy felnövekedése során Isten kegyelme segítse és vezesse őt.

Az értelmük használatára még el nem jutott kisgyermekek keresztségük előtt természetesen nem részesülnek katekézisben; ezt felcseperedve kapják meg.

Sokan úgy gondolják, hogy nem keresztelik meg gyermeküket; mondván, hogy majd nagykorában eldönti, akarja-e vagy sem. Ezzel kimondatlanul is arról tesznek tanúságot, hogy szerintük a keresztény élet nem olyan fontos dolog, mint például az, hogy tudjon beszélni, beilleszkedni a közösségbe vagy írni és olvasni. Hiszen ezekről sem kérdezik meg a gyermeket, mégis megtanítják rá. Sőt minden olyat, amit az életben fontosnak tartanak, átadnak gyermeküknek. 

A keresztségre olyan szülők hozzák el gyermekeiket, akiknek fontos, hogy a keresztszülő segítségével keresztény szellemben neveljék őket. Erre tesznek ígéretet a kereszteléskor.

Ezért szükséges, hogy ők maguk és a keresztszülő is krisztusi szellemben éljenek.


« Előző Következő »