Óvodától az egyetemig

« Előző Következő »

Történelmünk ezer esztendejében gazdag hagyománya van a katolikus nevelésnek, amely királyokat, tudósokat, szenteket, hitükhöz hűséges, elkötelezett átlagembereket, társadalmi és közéleti feladatokra felkészült keresztényeket adott a nemzetnek. Mindig jelen volt, mint a kovász, a lámpás, a só – kevés, de nélkülözhetetlen.

A katolikus nevelés-oktatás során a diákokat nemcsak értelmük gyakorlására, fejlesztésére késztetik, nemcsak az összefüggések tisztázására, az igazság fölfedezésére ösztönzik, hanem elősegítik a szilárd erkölcsi értékrend kialakulását, egyéniségük, személyiségük kibontakoztatását. A tudomány, a műveltség, az emberi munka, az élet föltétlen tiszteletére nevelik a gyermekeket.

1990-ben megkezdődhetett a katolikus intézményhálózat újbóli kiépülése.

Hazánkban, a 2013-2014-es tanévben 272 katolikus közoktatási intézményben 545 oktatási feladatot láttak el: (129) óvodában, (214) általános iskolában, (130) középiskolában, szakképző intézményekben, (50) diákotthonban, (25) művészetoktatási intézményben. Ezek egy részében nemzetiségi, illetve két tannyelvű oktatás is folyik.

34 intézményünk speciális képzést biztosít: hátrányos helyzetű és enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakképzését, cigány kisebbség integrált oktatását, autista, vak és halmozottan fogyatékos gyermekek általános iskolai oktatását-nevelését, kollégiumi elhelyezését.

A Magyarországon működő összes óvoda mintegy 2,8 %-a, az általános iskolák 5,9 %-a, a gimnáziumok 7,8 %, a szakközépiskolák 3,98 %-a, a szakiskolák 2,9 %-a katolikus fenntartású.

Ezen kívül egy egyetemet és 10 főiskolát tart fenn a Katolikus Egyház.

« Előző Következő »