Szentély

« Előző Következő »


A templom kiemelt helye a szentély, vagy papi térség (presbitérium). Ebben áll az oltár, valamint a papi szék és az ambó. A szentélyben a liturgiát vezető pap vagy püspök mellett helyet foglalnak az együtt miséző papok (koncelebránsok) és a segédkezők (ministránsok). Az ambó a szentély második gyújtópontja, „az Ige oltára”, ahol Isten szava felhangzik a nép körében.
Általában a szentélyben áll a tabernákulum, ebben őrzik az Oltáriszentséget. Isten jelen van hajlékában a szentmisén kívül is.

« Előző Következő »