Mi az a teljes búcsú?

Mit jelent, hogy teljes búcsút nyerhetek elhunytak számára?

« Előző Következő »

A Római Katolikus Egyház azt tanítja, hogy az élőknek a cselekedetei (szentmise-felajánlás, imádság, alamizsna stb.) hatással lehetnek azoknak a sorsára, akik a tisztítóhelyen vannak. Ennek az a szeretet-közösség az alapja, amely minden egyes hívő – legyen akár élő, akár elhunyt – között fennáll.

Ugyanebben az összefüggésben említhető meg a búcsúk gyakorlata. A búcsú katolikus bűnbánati vallásgyakorlat, amely annak az ideig tartó büntetésnek az elengedése, amely a gyónás szentségében már föloldozást nyert bűnért jár. Egyházunk tanítása szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn „nyomai”, pl. a kialakult rossz szokások, a vétek negatív következményei, kihatásai megmaradnak bennünk és a minket körülvevő világban. Ezért szükségünk van vezeklésre ezen a földön, a halál után pedig az úgynevezett ideig tartó büntetésre, vagyis a „tisztítótűzre” is.
Búcsút lehet nyerni mind magunk, mind elhunyt keresztények számára. A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által.
A búcsú elnyerésének feltételei: a lélek kegyelmi állapota (ha súlyos bűnünk van, akkor szentgyónás), szentáldozás és imádság a pápa szándékára (pl. miatyánk, üdvözlégy, vagy bármely más imádság). Emellett igen fontos, hogy a búcsú elnyerésére törekvő emberben meg kell lennie a megtérés komoly szándékának, annak a mély elhatározásnak, hogy szakítani akar a bűnnel. E nélkül a búcsú csak formalitás lenne.

« Előző Következő »