Valóban akart Jézus egyházat alapítani?

« Előző Következő »

A Szentírás olvasása után azt mondhatjuk, hogy igen.
Három helyen is találkozunk ezzel az evangéliumokban:

1. a tizenkét apostol kiválasztása és meghívása (Mk 3,13–19);
2. Péter apostol vezető szerepe a tanítványok közösségében (Mt 16,13–20);
3. az Eukarisztia megalapítása az utolsó vacsorán (Lk 22,14–20).

Jézus nemcsak az Egyház alapja, hanem ő maga akart Egyházat alapítani, és ténylegesen meg is alapította. A tizenkettes szám utal az ószövetségi választott nép, Izrael tizenkét törzsére. Jézus így juttatja kifejezésre, hogy ő új népet, új közösséget hoz létre. Így tehát a tizenkettő nem „baráti társaság”, nem a szimpátia válogatta a tagokat össze. Abban voltak egyek, hogy ugyanaz a Jézus hívta el őket apostolnak és ugyancsak Ő adta nekik (mindegyiknek ugyanazt) a küldetést, hogy művét folytassák.
A kiválasztott tizenkét apostolt külön is oktatta és nevelte, majd sajátos küldetést és feladatot adott nekik.

Az utolsó vacsorán:
Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19),

Feltámadása után:
Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer” (Jn 20,23),

Mennybemenetele előtt:
Tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket…” (Mt 28,19),
Aki titeket hallgat, engem hallgat...” (Lk 10,16)

Jézus az Egyház vezetését Péter apostolra bízta:
Legeltesd bárányaimat!” (vö. Jn 21,15–17),
„…erre a sziklára építem egyházamat [...] Neked adom a mennyek országa kulcsait” (Mt 16,18–19).

A Jézus akaratából megszülető Egyház feladata, hogy óvja, őrizze és továbbadja a katolikus hitet. Az apostolok küldetését a püspökök folytatják.

« Előző Következő »